A tatár juhar (Acer tataricum) lett a 2020-as esztendő fája. Az Országos Erdészeti Egyesület által meghirdetett az Év fája internetes szavazáson három fafaj közül lehetett választani.

Az október végén kezdődött és a múlt hét végén zárult szavazást mindvégig komoly érdeklődés övezte. A megadott határidőig összesen 5014 érvényes szavazat érkezett. A győztes 2131 szavazattal a tatárjuhar (Acer tataricum) lett, így ez a fafaj lesz a 2020-as év fája. A második helyen 1472 szavazattal a kecskefűz (Salix caprea), a harmadik helyen 1411 szavazattal a rezgő nyár (Populus tremula) végzett.

A tatár juhar honfoglaló elődeink útvonalán elterjedt, általuk is ismert fafaj. Alföldi területeinken erőteljesen visszaszorult, de hegy- és dombvidékeinken is kevésbé becsülik alacsony termete, csekély gazdasági értéke miatt. Ökológiai szerepe viszont jelentős.

Az Év fája szavazást az Országos Erdészeti Egyesület idén már hetedik alkalommal hirdette meg. Szavazni az Év fája tematikus honlapon (www.azevfaja.hu) keresztül lehetett. A szavazással az Országos Erdészeti Egyesület a hazai fafajokra kívánja felhívni a figyelmet.

Az év fájává választott fafajok

 • 1996: madárcseresznye – Cerasus avium
 • 1997: kislevelű hárs – Tilia cordata
 • 1998: vadkörte – Pyrus pyraster
 • 1999: hegyi szil – Ulmus glabra
 • 2000: barkócaberkenye – Sorbus torminalis
 • 2001: bibircses nyír – Betula pendula
 • 2002: molyhos tölgy – Quercus pubescens; molyhos tölgyek – Quercus pubescens agg.; olasz tölgy – Quercus virgiliana
 • 2003: hegyi juhar – Acer pseudoplatanus
 • 2004: fekete nyár – Populus nigra
 • 2005: közönséges boróka – Juniperus communis
 • 2006: magyar kőris – Fraxinus angustifolia subp. danubialis
 • 2007: szelídgesztenye – Castanea sativa
 • 2008: törékeny fűz – Salix fragilis
 • 2009: mézgás éger – Alnus glutinosa
 • 2010: ezüst hárs – Tilia tomentosa
 • 2011: tiszafa – Taxus baccata
 • 2012: zselnicemeggy – Padus avium
 • 2013: házi berkenye – Sorbus domestica
 • 2014: mezei juhar –  Acer campestre
 • 2015: kocsányos tölgy- Quercus Robur
 • 2016: mezei szil- Ulmus minor
 • 2017: vadalma- Malus sylvestris
 • 2018: virágos kőris– Fraxinus ornus
 • 2019: sajmeggy- Prunus mahaleb